Διάφορα

Στην 5η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στη γήρανση του πληθυσμού

Το 1/3 του πληθυσμού της χώρας θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών το 2050, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρίας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό, με ποσοστό αύξησης 21,4% έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. που είναι 17,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αιτιολογικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση του πληθυσμού.

Τα στοιχεία που αφορούν τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο, δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων, από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία.

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα το 19,3% του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30% του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, οι έξι πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα που γηράσκουν ταχύτατα είναι κατά σειρά η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας το 2050 θα υπάρχουν τρία εκατομμύρια Έλληνες, ηλικίας άνω των 60 ετών. Ενώ οι άνω των 60 ετών αποτελούν το 27% το 2014, θα φθάσουν το 33,2% του ελληνικού πληθυσμού το 2030 και το 40,8% το 2050. Το πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα, γίνεται ευκολότερα κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών είναι περίπου 14%.

Η δημογραφική γήρανση οφείλεται, αφενός μεν στην επιμήκυνση του μέσου όρου επιβίωσης, αφετέρου δε στην ολοένα και μεγαλύτερη υπογεννητικότητα. Το γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, προκαλεί πολλά προβλήματα ιατρικά, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κ.ά. που θα προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις στις προσεχείς δεκαετίες.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού γήρανσης 2012 (COM (210) 462/06.09.2010) και με βάση στοιχεία και προβλέψεις της Eurostat, υπολογίζεται ότι ενώ σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν τέσσερα άτομα σε παραγωγική ηλικία (15-64 ετών) ανά έναν συνταξιούχο άνω των 65 ετών, το 2060 θα υπάρχουν μόνο δύο άτομα για κάθε έναν συνταξιούχο.

Το πρόβλημα αυτό είναι γενικό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα βιωσιμότητας στα ασφαλιστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα θα αυξηθεί από τα 61 έτη το 2013 στα 64,9 έτη το 2020, τα 65,9 έτη το 2030 και τα 67,5 έτη το 2060 για τους άνδρες και αντίστοιχα για τις γυναίκες τα 61,2, 64,8, 65,5 και 67,1 έτη.

Εξάλλου, πρόσφατα δεδομένα από την ετήσια έκθεση της διεθνούς οργάνωσης Help Age International για την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως μια από τις χειρότερες χώρες για να ζουν οι πολίτες άνω των 60 ετών και κατατάσσει τη χώρα μας στην 79η θέση μεταξύ 96 χωρών, όσον αφορά στην κοινωνικο-οικονομική ευημερία, κάτω από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αφρική.

Επιμέλεια: Άγγελος Νουσδίλης

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)