ΤΟΠΙΚΑ

Προωθείται η ίδρυση τμήματος ΑΕΙ στη Δράμα

Επανεπικαιροποιήθηκε από την Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο φάκελος για ίδρυση σχολής Μαθηματικών και Πληροφορικής στη Δράμα που έχει κατατεθεί από το ίδρυμα στο Υπουργείο Παιδείας.
Παράλληλα με την ίδια απόφαση, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου, αποφασίστηκε η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για έξι νέα προπτυχιακά τμήματα, σε νομούς της Θράκης.

Συγκεκριμένα, η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας αφορά στην ίδρυση δύο τμημάτων στην Κομοτηνή, τριών τμημάτων στον Έβρο και ενός στην Ξάνθη, ενώ η Φυσικομαθηματική Σχολή, ο φάκελος για την ίδρυση της οποίας έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ αφορά σε δύο τμήματα, σε Καβάλα, τμήμα Φυσικής και Χημείας και Δράμα, τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής.
Το αίτημα για την ίδρυση Πανεπιστημιακών τμημάτων στη Δράμα είναι διαχρονικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιηθεί. Η απόφαση της συγκλήτου του ΔΠΘ φανερώνει ότι η προοπτική ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στη Δράμα, ωριμάζει και είναι πλέον θέμα πολιτικής βούλησης και εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών βιωσιμότητας η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος. Το ερώτημα πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να λειτουργήσει στη Δράμα τμήμα πανεπιστημιακής σχολής προσφέροντας οικονομική και όχι μόνο ανάσα στην τοπική κοινωνία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, έχει ως εξής:
«Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της 27ης.04.2017 μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
Τους ιστορικά ιδιαίτερους λόγους της ίδρυσης και της λειτουργίας του ΔΠΘ.
Το διαχρονικό ρόλο του ως πνευματικού καθιδρύματος αλλά και ως του σημαντικότερου αναπτυξιακού φορέα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.
Το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Περιφέρειας ΑΜΘ,η οποία παρόλο που συγκαταλέγεται σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο αναδεικνύεται στις μέρες μας σε χώρο σημαντικών, γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.
Την ανάγκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών σε συνδυασμό και με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.
Την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ΔΠΘ όπως αυτό παρουσιάζεται και μέσα από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και την προτροπή των αξιολογητών για περαιτέρω ανάπτυξή του.

Αποφάσισε:
α. Τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για ίδρυση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών για:
Κτηνιατρική Σχολή με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα.
Τμήμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ενταγμένο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή.
Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την Κομοτηνή.
Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου,ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Ξάνθη.
β. Να επανεπικαιροποιήσει το σχετικό φάκελο για την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΔΠΘ, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ, με Τμήματα:
Φυσικής και Χημείας με έδρα την Καβάλα.
Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα τη Δράμα.»

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σήμερα
Υπενθυμίζεται ότι το το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.
Η διοίκηση του ΔΠΘ έχει ώς έδρα της την Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα οκτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης – εφτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Συνολικά φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)