Διάφορα

Με 33 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, στις 18.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση της 107/2018 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΔ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 279/2013 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ( υπ’ αρ. 600/2013 απόφαση Δημοτικού
  Συμβουλίου) α) Χρέωση όλων των τελών και δαπανών που ανήκουν στους πόρους της επιχείρησης ( αρ.5 Ν. 4483/2017) σε όλους τους καταναλωτές και β) Τροποποίηση
  τιμολογίου Γενικού Νοσοκομείου Δράμας – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
  2. Έγκριση της 58/2018 ΑΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία
  οικ. έτους 2017 – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
  3. Έγκριση της 122/2018 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την 5η
  αναμόρφωση προϋπολογισμού
  οικ. έτους 2018 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  4. Έγκριση της 17/2018 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού
  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  5. Τροποποίηση της 219/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων &
  λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών αναλώσιμων Ειδών
  Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το
  οικονομικό έτος 2019»- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  6. Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018 ΑΔΣ, με θέμα:
  «Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018, σχετικά με τον
  ορισμό μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» –
  Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
  7. Έγκριση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης της πράξης με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» –
  Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
  8. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τριμελoύς επιτροπής παραλαβής
  αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και
  εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με
  τίτλο ”Joint actions for the development and implementation of new technologies for the
  optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο
  ”LYSIS”» – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
  9. Παράταση χρόνου της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική
  μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας» – Εισηγητής Καραμπατζάκης
  Δημήτριος
  10. Έγκριση της 18/2018 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, σχετικά με την τοποθέτηση βάσεων
  στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
  Κινητικότητας 2017 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
  11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» – Εισηγητής
  Παπαδόπουλος Γεώργιος
  12. Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση κολόνας φωτισμού στη Δ.Κ. Δράμας – Εισηγητής
  Παπαδόπουλος Γεώργιος
  13. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης
  του ακινήτου στη Δ/νση Πάρκο Αρκαδικού – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  14. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τακτικό
  προσωπικό – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
  15. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
  απασχόληση στο Δήμο Δράμας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 – Εισηγητής Μουρβετίδης
  Μιχαήλ
  16. Καταστροφή μέσω ανακύκλωσης παλαιού κινητού εξοπλισμού που δεν έχει καμία αξία –
  Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
  17. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
  18. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Απρίλιο –
  Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
  19. Έγκριση της 23/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ
  για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 (ΣΑΤΑ) – Εισηγητής
  Καραμπατζάκης Δημήτριος
  20. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δημοτικού δρόμου – Εισηγητής Καψημάλης
  Ιωάννης
  21. Έγκριση της 17/2018 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης
  χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
  22. Ονοματοδοσία αίθουσας σε αίθουσα «Γεώργιος Παρασίδης» – Εισηγητής Καψημάλης
  Ιωάννης
  23. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «EUROLEASE SERVICES Α.Ε.», για διαγραφή οφειλής,
  από τον χρηματικό κατάλογο 909/2012, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2009-
  Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  24. Εξέταση αιτήματος του κ. Μπερμπερίδη Δημητρίου του Νικολάου, για διαγραφή οφειλής,
  από τον χρηματικό κατάλογο 986/2016, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2011-
  Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  25. Εξέταση αιτήματος του κ. Κοτανίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη, για παραχώρηση χρήσης
  κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 59 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  26. Εξέταση αιτήματος του κ. Τελλίδη Παρασκευά του Ιωάννη, σχετικά με την επιστροφή
  ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2012 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
  27. Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής έκτασης 20 τ.μ. στον Κορύλόβο – Εισηγητής Σολάκης
  Άγγελος
  28. Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω παρέλευσης άπρακτης της 10ήμερης προθεσμίας για
  την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και κίνηση διαδικασίας απόδοσης χρήσης των
  καταστημάτων με αριθμό 17 & 18 στην δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού – Εισηγητής
  Σολάκης Άγγελος
  29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
  Πολιτισμού – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
  30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών– Εισηγητής
  Μουρβετίδης Μιχαήλ
  31. Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
  Πληροφορικής– Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
  32. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας « Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019 – Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος
  33. Έγκριση της 15/2018 απόφασης – πρότασης της Ε.Π.Ζ., σχετικά με την κοπή δέντρων στα
  Α΄ και Β΄ Κοιμητήρια Δράμας – Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Ψωμάς

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
Ενοικιάζεται μεζονέτα (οδός Μελίνας Μερκούρη 50) στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας, 78τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, χωρητικότητα 6 ατόμων, διαθέσιμο από Σάββατο 11-08-2018 έως Τετάρτη 15-08-2018 και μετά τον 15 Αύγουστο. Μέσω airbnb.gr “Σπίτι με θέα”. κ.Φρόσω: 6980044557, κ.Χαρά: 6977454085 (Χ 470)
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)