Διάφορα

Ανεμοδείκτης 05-04-2018

Μπορεί να θεωρηθεί στερεό απόβλητο το ξεχασμένο ΙΧ σας έχετε αφήσει στον δρόμο επειδή ίσως παραδώσατε τις πινακίδες;

Mπορεί να συμβεί και αυτό…

Σε περίπτωση που έχετε αφήσει εγκαταλειμμένο στο δρόμο για καιρό το ΙΧ σας θα πρέπει να προσέχετε…

Διότι θα πρέπει να ξέρετε, ότι εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού με φανερή προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Δράμας και ορίσθηκε η Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) , με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής των Ο.Τ.Κ.Ζ. σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού προκύπτει από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, σύμφωνα με το οποίο κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο.

Στερεό απόβλητο, κι όμως ναι…

Σας το λέμε τεκμηριωμένα. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001).

Να θυμάστε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Οπότε ο ανεμοδείκτης σας εφιστά την προσοχή…μην πείτε ότι δεν σας ενημερώσαμε και γι’ αυτό.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

γράφει ο Βαγγέλης Ψωμάς

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)