Διάφορα

Δημιουργία ψηφιακού συστήματος πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου Δράμας

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ-ΒΑΑ (Στρατηγική Αστικής Βιώσιμής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας), που έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο ΠΕΠ της ΠΑΜΘ, θα ξεκινήσει το 2018 την υλοποίηση της η πράξη με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

Η πράξη αφορά τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών μνημείων και στοιχείων της περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Δράμας και θα έχει ως στόχο την ενοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών πόρων. Το έργο θα δημιουργήσει και θα εγκαταστήσει ψηφιακές υποδομές, περιεχόμενο και υπηρεσίες με τις οποίες θα εξυπηρετηθεί, πληροφορηθεί το κοινό (κάτοικοι και επισκέπτες) σε πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά στοιχεία με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι θα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αναρτά υλικό πολυμεσικού περιεχομένου σχετικό με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Σκοπός είναι η συγκέντρωση και διάσωση μαρτυριών που αφορούν την αγροτική, βιοτεχνική, βιομηχανική, οικιστική και πολιτιστική ιστορία του τόπου συμπλέκοντας τη βιωματικότητα και την ιδιαιτερότητα της προσωπικής μαρτυρίας.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας του Δήμου Δράμας θα βασιστεί σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες θα παρουσιάζουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής που θα πλαισιώνονται με υλικό και τεκμήρια αλλά και με πληθώρα ιστορικής πληροφορίας, στόχος της οποίας είναι η «προσωποποίηση» της ιστορίας της περιοχής μέσω της ενοποίησης των βασικών πολιτιστικών πόρων. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές δεν υπάρχουν εγκατεστημένες σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τη μοναδικότητα της πράξης. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλα αντίστοιχα πρωτοποριακά έργα που έχουν γίνει σε μεγάλα αστικά κέντρα του κόσμου, η συγκεκριμένη πρόταση αντιμετωπίζει τον χρήστη της εφαρμογής, κάτοικο ή επισκέπτη, όχι μόνο ως αποδέκτη επεξεργασμένης πληροφορίας αλλά και ως δημιουργό ή επιμελητή (curator) ενός ψηφιακού πολιτιστικού και εκπαιδευτικού μέσου. Σε μια σειρά από εφαρμογές (“Ask a local”, «Δραμα-τοποι-όντας», Εφαρμογή βάσης δεδομένων) οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν δικό τους υλικό και πληροφορίες αλλά και να διαμορφώσουν (π.χ. ψηφίζοντας) τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Έτσι ο επισκέπτης θα μπορεί να αντιλαμβάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, μέσα από ένα «ζωντανό» σύστημα ψηφιακών υποδομών.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Ψωμάς

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)