Διάφορα

Δημοπρατείται ο βιολογικός της Χωριστής

Περισσότερα από 15 εκ ευρώ για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Χωριστή, Δοξάτο και Νευροκόπι

Αρχίζει τις επόμενες ημέρες η διαδικασία δημοπράτησης και θα ακολουθήσει η εγκατάσταση του εργολάβου για την κατασκευή του έργου του compact Βιολογικού Καθαρισμού της Χωριστής κόστους περίπου 2,5 εκ. ευρώ, που θα διατεθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για την κάλυψη των αναγκών 4500 κατοίκων της περιοχής.

Το έργο για το οποίο εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης  αποτελεί λύση στο σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης  που δημιουργούνταν επί δεκαετίες στην περιοχή μεταξύ Χωριστής και Φτελιάς από τα λύματα αποχέτευσης που μέχρι σήμερα και επί σειρά ετών συγκεντρώνονταν μέσω αγωγού σε δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται στο σημείο ακριβώς όπου θα κατασκευαστεί ο Βιολογικός Καθαρισμός. Τα λύματα από την δεξαμενή οδηγούνταν ανεπεξέργαστα στον χείμαρρο προς την περιοχή της Φτελιάς συμβάλλοντας μαζί με άλλους παράγοντες και στην συνεχή και άμεσα αντιληπτή δυσοσμία. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε και αίτημα των κατοίκων της περιοχής επί δεκαετίες αφού τα προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης από τα ανεπεξέργαστα λύματα ήταν παραπάνω από  αισθητά. Το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε λιγότερο από  2 χρόνια ( 18 μήνες κατασκευή και 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία)

Παράλληλα προχωρά η διαδικασία για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Νευροκοπίου με κόστος 2,8 εκ. ευρώ περίπου,  του οποίου τα τεύχη δημοπράτησης αναμένεται να εγκριθούν τις επόμενες ημέρες. Σημειώνεται ότι και για αυτό  το έργο μετά από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Δήμου Κ. Νευροκοπίου διευθύνουσα υπηρεσία είναι η ΔΕΥΑΔ.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες  εγκρίθηκε και η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο Δοξάτου με την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου και κόστος 10,5 εκ ευρώ όπου επίσης διευθύνουσα υπηρεσία είναι η ΔΕΥΑΔ μετά από προγραμματική σύμβαση του Δήμου Δράμας με τον Δήμο Δοξάτου.

H Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της διάθεσης ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών και ορισμένων βιομηχανικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο »Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων». Το 1999 καθορίστηκε ο κατάλογος των ευαίσθητων αποδεκτών (Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/29-9-1999), ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α. 48392/939/3-2-2002 (Φ.Ε.Κ. 405Β/3-4-2002).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της Οδηγίας υποβάλλονται ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων), αλλά και στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη.

Επίσης, βάσει του άρθρου 16 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μεριμνούν για την ανά διετία δημοσίευση δεδομένων σε Έκθεση Αναφοράς (Situation Report), σχετικά με την κατάσταση της διάθεσης των αστικών λυμάτων τους και της παραγόμενης ιλύος (λυματολάσπης), με στόχο τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με την Οδηγία, αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί Εθνική Βάση Δεδομένων, για την, δια μέσω διαδικτύου, εισαγωγή των αποτελεσμάτων παρακολούθησης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και την άμεση παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα. Η καταχώρηση όλων των στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ πραγματοποιείται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας τους.

Στη βάση καταχωρούνται και είναι διαθέσιμα στο κοινό τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και της ιλύος και οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε εγκατάσταση.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Ψωμάς

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)