Διάφορα

«Αποδυνάμωση του ΔΠΘ»

Αντιδράσεις και κοινό ψήφισμα των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης για την ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα

Δηλώσεις στα «Χ» του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Γεν. Γραμματέα του ΛΕΔΕ, κ. Τάσου Πούλιου

Κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας εξέδωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, όπου ανήκει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, αντιδρώντας στην κυβερνητική εξαγγελία περί ίδρυσης Νομικής Σχολής στην Πάτρα και εκφράζοντας την «πλήρη εναντίωση όλων, στην επιδιωκόμενη ίδρυση νέας (τέταρτης) Νομικής Σχολής και μάλιστα γεωγραφικά σε μικρή απόσταση από το Νομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας».

Οι εξελίξεις συζητήθηκαν σε έκτακτη ευρεία σύσκεψη, που έγινε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στην Κομοτηνή και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, εκπροσώπου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης, καθώς και εκπροσώπων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την αντίθεση του εκφράζει, μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στα «Χρονικά» και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Γεν. Γραμματέας του  ΛΕΔΕ («Λογαριασμού Ενισχύσεων Δικηγόρων Επαρχιών»), κ. Τάσος Πούλιος, τονίζοντας -μεταξύ άλλων- πως «δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για διαβούλευση και διάλογο», ενώ πρόσθεσε πως «θα υπάρχει αποδυνάμωση της Νομικής Σχολής του  ΔΠΘ, αν δημιουργηθεί και 4η Νομική Σχολή».

 Ψήφισμα διαμαρτυρίας των Δικηγορικών Συλλόγων της Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης

Μετά από την έκτακτη συνεδρίαση, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, εξέδωσαν το εξής ομόφωνο ψήφισμα:

«Στην Κομοτηνή σήμερα 9-2-2018 και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, εκπροσώπου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης, καθώς και εκπροσώπων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, οι ως άνω φορείς κατέληξαν στο παρακάτω ψήφισμα:

Με ομόφωνη απόφαση εκφράζεται η πλήρης εναντίωση όλων στην επιδιωκόμενη με την παραπάνω εξαγγελία ίδρυση νέας (τέταρτης) Νομικής Σχολής και μάλιστα γεωγραφικά σε μικρή απόσταση από το Νομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Η ίδρυση μιας νέας Νομικής Σχολής θα έπρεπε να αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών επιστημονικών και κοινωνικών, με την αντίληψη ότι ένα Πανεπιστήμιο αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού και ανάπτυξης για την περιοχή στην οποία εδρεύει.

Η Νομική Σχολή του ΔΠΘ αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης των κοινωνιών της Θράκης και στηρίζεται αποφασιστικά ο ρόλος της αυτός από όλους τους φορείς της περιοχής, πρωτοστατούντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Εφετειακής Περιφέρειας.

Η υλοποίηση της εξαγγελίας ίδρυσης μιας νέας Νομικής Σχολής είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, η οποία χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς υποδομές, και χάρη στη συνέπεια του επιστημονικού προσωπικού που τη στελεχώνει, ανταποκρίνεται σε υψηλό επίπεδο σπουδών, αντάξιο των λοιπών Νομικών Σχολών.

Αναμενόμενο από πλευράς Πολιτείας θα ήταν να ενισχύσει την υπάρχουσα Νομική Σχολή σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού και υποδομών λειτουργίας της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της απομακρυσμένης περιοχής, και περαιτέρω να διευρύνει και να εξειδικεύσει τα αντικείμενά της ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον υπερπληθωρισμό των αποφοίτων των τριών Νομικών Σχολών και την ανεργία και υποαπασχόληση που πλήττει τον κλάδο, θα ανέμενε κανείς την εξαγγελία μέτρων ενίσχυσης και διαμόρφωσης προοπτικών των αποφοίτων νομικών επιστημών.

Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ήδη με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες αφ’ ενός μεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ μετά από δεκαπενταετή υπηρεσία σε Περιφερειακά Πανεπιστήμια να μετακινούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Κέντρου, αφ’ ετέρου δε και ΚΥΡΙΑ, η ουσιαστική απελευθέρωση των μεταγραφών σε φοιτητές των οπoίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμώσει πλήρως τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και κυρίως το ακριτικό ΔΠΘ, ο σκοπός ίδρυσης του οποίου δεν έχει εκλείψει ως σήμερα.

Εύλογα γεννώνται ερωτήματα νομιμότητας και σκοπιμότητας της συγκεκριμένης εξαγγελίας, εάν ληφθεί υπόψη ότι το ανώτατο θεσμικό όργανο των δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, παρακάμφθηκε, ενώ ο νόμος ρητά προβλέπει προηγούμενη ενημέρωση αυτής και διαβούλευση για την αναγκαιότητα μέτρων που άπτονται του ευαίσθητου τομέα της απονομής της δικαιοσύνης και της διαμόρφωσης νομικών σπουδών.

Ζητούμε από τον Υπουργό Παιδείας να αναθεωρήσει την απόφασή του για ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής, και πιστεύουμε ότι θα τηρηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της χώρας για στήριξη και ανάπτυξη του ΔΠΘ, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού, η οποία δεν υπηρετεί σκοπούς επιστημονικούς, επαγγελματικούς, οικονομικούς ή κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά αντίθετα υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη του Πανεπιστημίου και οδηγεί στη συρρίκνωση της ανάπτυξης της περιοχής».

Δηλώσεις στα «Χ» του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Γεν. Γραμματέα του ΛΕΔΕ, κ. Τάσου Πούλιου

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Γεν. Γραμματέας του «ΛΕΔΕ-Λογαριασμού Ενισχύσεων Δικηγόρων Επαρχιών», κ. Τάσος Πούλιος δήλωσε στα «Χρονικά»:

«Το θέμα που είχαμε στη συνάντηση στην  Κομοτηνή ήταν η αντίδρασή μας απέναντι στην εξαγγελία του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόβλου και στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στη χώρα με έδρα την Πάτρα. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των φορέων που συμμετείχαμε σε αυτήν τη σύσκεψη. Η αντίθεσή μας ήταν ομόφωνη δεδομένου ότι η διαδικασία με την οποία ιδρύεται μια νέα πανεπιστημιακή σχολή, ένα νέο πεδίο, στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι συγκεκριμένη και προβλέπεται διαβούλευση και διάλογος με τους εμπλεκόμενους, κατά κάποιο τρόπο, με το θέμα αυτό. Ειδικά δε για τους Δικηγορικούς Συλλόγους, στον Κώδικα Δικηγόρων υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη που αναφέρει πως για οποιοδήποτε θέμα αφορά το χώρο της Δικαιοσύνης και γενικότερα το χώρο που αφορά στους Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η τουλάχιστον προηγούμενη έκφραση γνώμης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, και φυσικά από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, που είναι και το ανώτατο όργανο του κλάδου μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Ξαφνικά όλοι μας διαβάσαμε και ακούσαμε τη συγκεκριμένη εξαγγελία, η οποία πρέπει να πω ότι έχει γίνει χωρίς να υπάρχει καμία προεργασία, καμία προετοιμασία, και βέβαια και χωρίς να υπάρχει -όπως πιστεύω- και καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή, και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας 4ης Νομικής Σχολής στη χώρα».

«Ο χώρος της δικηγορίας είναι ήδη, εδώ και πολλά χρόνια, κορεσμένος»

Σύμφωνα με τον κ. Πούλιο, από τις τρεις Νομικές Σχολές που υπάρχουν στη χώρα,  μπορούν να αποφοιτήσουν περίπου 1.500 φοιτητές, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων στρέφεται στο χώρο της δικηγορίας, όπως επισήμανε. «Όμως, ο χώρος μας είναι ήδη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κορεσμένος. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους απόφοιτους της Νομικής όσον αφορά την εργασία τους. Επίσης, το ΔΠΘ έχει τη νεότερη Νομική Σχολή της χώρας -ιδρύθηκε το 1974- και αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων -κυρίως λόγω της περιοχής που έχει την έδρα της η σχολή. Αν και έχει μικρότερο αριθμό διδασκόντων, σε σχέση με άλλες σχολές, παρ’ όλα αυτά καταφέρνει και ανταπεξέρχεται στο έργο του. Εξάλλου, είναι πολύ πρόσφατη η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας ΑΜΘ που έγινε στην Κομοτηνή, πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του ΔΠΘ. Επομένως, μια τέτοια εξαγγελία για ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει η προετοιμασία και διεργασία που προβλέπεται, εύλογα μας άφησε όλους έκπληκτους. Εκφράσαμε ήδη την έντονη διαφωνία μας, την έντονη άρνησή μας, κυρίως ως προς την πρακτική που ακολουθείται, χωρίς να υπάρχει κανένας διάλογος και ενημέρωση να προβαίνουν σε μια τέτοια εξαγγελία, και βέβαια τίθενται και μια σειρά από ερωτήματα: Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η εξαγγελία στη δεδομένη στιγμή και γιατί έχει παρακαμφθεί όλη η διαδικασία που προβλέπεται για μια τέτοια ενέργεια. Επίσης, εύλογα γίνεται αντιληπτό πως η λειτουργία σχολής στην Πάτρα θα προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών και είναι σαφές ότι -από άποψη προσωπικού-, οι περιφερειακές σχολές, όπως είναι η Νομική Σχολή της Κομοτηνής στο ΔΠΘ, θα υποστούν ένα σοβαρό πλήγμα, θα αποδυναμωθούν- αν κάτι τέτοιο συμβεί».

«Το θέμα θα τεθεί στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και στη συνεδρίαση του ΛΕΔΕ»

Μιλώντας και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΛΕΔΕ, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, πρόσθεσε: «Στις 24 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΛΕΔΕ με τη νέα του σύνθεση. Θα θέσω και εκεί το ζήτημα. Επίσης, θα τεθεί και στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και θα ζητηθεί να πάρει θέση και αυτή. Το όλο ζήτημα αφορά, κυρίως τους δικηγόρους και τους δικηγορικούς συλλόγους, γιατί σχεδόν το 90% των αποφοίτων των νομικών σχολών στρέφονται στο δικηγορικό επάγγελμα. Επίσης, πρέπει να πάρουν θέση και όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και με τη δικαιοσύνη γενικότερα, διότι ένα τέτοια ζήτημα θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και μεγάλη αναταραχή στο χώρο μας. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό πανεπιστήμιο και η ελληνική δικαιοσύνη, φρονώ, πως κινούνται προς τελείως άλλη κατεύθυνση και νομίζω πως ξαφνικά γεννήθηκε ένα τέτοιο θέμα, με την αντίστοιχη δήλωση του υπουργού Παιδείας, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για αυτό.

Εξάλλου, την Παρασκευή το ζήτημα θα συζητηθεί και στη σύσκεψη που κάλεσε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Μέτιος, στην Κομοτηνή. Έτσι, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και με πιο πλατιά συνεννόηση των φορέων της Περιφέρειας ΑΜΘ και θα αντιδράσουμε από κοινού».

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο τοπικό ή τοπικιστικό»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο κ.Πούλιος τόνισε: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο τοπικό ή τοπικιστικό, με την έννοια δηλ, υποβαθμίζεται απλώς μια σχολή και ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που υπάρχει στην Περιφέρεια της ΑΜΘ. Εδώ τίθενται πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, όπως ότι η κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά σε μια διαδικασία χωρίς να λάβει υπόψιν της βασικά δεδομένα, που η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η εκπαίδευση είναι άλλης κατεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν η κυβέρνηση έχει μια τέτοια πρόθεση, ας έρθει πρώτα σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, να ακούσει τις απόψεις τους, να γίνει μια στοιχειώδης τουλάχιστον διαβούλευση, και από εκεί και πέρα αν κρίνει ότι πραγματικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως αυτήν τη στιγμή μια 4η Νομική Σχολή, ας προχωρήσει στην ίδρυσή της και ας αναλάβει την ευθύνη. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να παραβιάζονται διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στα συνταγματικά και νομικά κείμενα και να προχωρούν σε μια εξαγγελία ως -επιτρέψτε μου να πω- «μια τουφεκιά στον αέρα» και να δημιουργείται όλη αυτή η δυσμενής ατμόσφαιρα. Δυστυχώς δεν τηρείται καμία διαδικασία και για αυτό και εμείς προχωρήσαμε και σε αυτήν την αντίδραση».

Ρεπορτάζ: Ρία Κυριακίδου

 

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Geologos
Ζητείται Γεωλόγος για ερευνητικές εργασίες λατομείων μαρμάρων Περιοχής Ν. Δράμας - Καβάλας. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο cv@iktinos.gr
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)