Διάφορα

Συγχώνευση Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας & ‘Εβρου

Με σκοπό τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στην ΑΜΘ

Έκτακτη γενική συνέλευση σήμερα στο Δημ. Ωδείο των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, στις 7μμ, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, με πέντε θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση που απηύθυνε προς τα μέλη της τράπεζας το διοικητικό συμβούλιο.

Το βασικό θέμα της συνέλευσης αφορά τη συγχώνευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη της τράπεζας, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις, δηλαδή μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόκληση για τη συνέλευση, υπάρχουν τα εξής θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

1) Έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν. 1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4316/2014 και των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2) Υποβολή και Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) της κοινής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997

3) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

4) Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου

5) Τροποποίηση καταστατικού.

Αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο συγχώνευσης στην ιστοσελίδα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Να σημειωθεί πως στην ιστοσελίδα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, http://www.dramabank.gr/, υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο συγχώνευσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου. Όπως αναφέρεται,  «ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης και διαφάνειας, όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συγχώνευσης είναι στη διάθεση των μεριδιούχων της Τραπέζης προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920».

Γενική συνέλευση και από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Να σημειωθεί ότι γενική συνέλευση, με αντίστοιχα θέματα προς συζήτηση, με κεντρικό θέμα την «Έγκριση της συγχώνευσης με την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας» πραγματοποίησε και η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στις 6:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη.

Με σκοπό τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στην ΑΜΘ

Να υπενθυμίσουμε πως πριν ένα μήνα είχε γίνει η επίσημη κοινή ανακοίνωση για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών και τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις 4 Ιανουαρίου, ημέρα που συναντήθηκαν στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος με τους Προέδρους των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου κ.κ. Χαράλαμπο Αλεξανδρίδη και Σταύρο Σταυράκογλου, αντίστοιχα.

Μάλιστα, όπως είχε γίνει τότε γνωστό, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η νέα Τράπεζα που θα δημιουργηθεί, θα προχωρήσει στην ίδρυση τριών νέων καταστημάτων στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν καταστήματα και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας.

«Δημιουργία μιας Περιφερειακής Τράπεζας που θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ»

Στην κοινή ανακοίνωση που είχαν κάνει οι κ.κ. Μέτιος, Αλεξανδρίδης και Σταυράκογλου αναφερόταν τα εξής: «Μετά από 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Δράμας και Έβρου αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν ένα κοινό περιφερειακό τραπεζικό σχήμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το εγχείρημα αυτό, που ξεκίνησε λίγους μήνες νωρίτερα με κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου και των Προέδρων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου κ.κ. Χαράλαμπου Αλεξανδρίδη και Σταύρου Σταυράκογλου, έχει στόχο τη δημιουργία μιας Περιφερειακής Τράπεζας που θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν γνώση της τοπικής οικονομίας, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων και για αυτό είναι σε θέση να προσαρμόζονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές που συντελούνται στην τοπική αγορά.

Με τη συγχώνευση των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το παραπάνω πλεονέκτημα ενισχύεται σημαντικά καθώς δημιουργείται μια ενιαία περιφερειακή Τράπεζα που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους τοπικούς πόρους, να συνενώσει τις τοπικές οικονομικές δυνάμεις, να εκφράσει την περιφερειακή συνείδηση και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για το σύνολο της Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η νέα Τράπεζα που θα δημιουργηθεί θα προχωρήσει στην ίδρυση τριών νέων καταστημάτων στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν καταστήματα και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας.

Η δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας είναι ένα σημαντικό βήμα για την τοπική ανάπτυξη και καλούμε την επιχειρηματική κοινότητα, τους φορείς και την κοινωνία της Περιφέρειας να την στηρίξουν.»

Ρεπορτάζ: Ρία Κυριακίδου

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
Ενοικιάζεται μεζονέτα (οδός Μελίνας Μερκούρη 50) στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας, 78τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, χωρητικότητα 6 ατόμων, διαθέσιμο από Σάββατο 11-08-2018 έως Τετάρτη 15-08-2018 και μετά τον 15 Αύγουστο. Μέσω airbnb.gr “Σπίτι με θέα”. κ.Φρόσω: 6980044557, κ.Χαρά: 6977454085 (Χ 470)
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)