Διάφορα

Αναρτήθηκαν τα ονόματα για τα 8μηνα κοινωφελούς χαρακτήρα

Αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειώμενων

Για τις 7.180 θέσεις σε 34 δήμους, από τις οποίες οι 190 αφορούν το Δήμο Δράμας

Αναρτήθηκαν χθες, 30 Ιανουαρίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση www.oaed.gr και στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους – Β΄ κύκλος. Πρόκειται για την ανάρτηση τριών πινάκων, και πιο συγκεκριμένα, για τονΠροσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων, τον Προσωρινό Πίνακα Επιλαχόντων και τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειοµενων.

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου

Όπως αναφέρει δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες ο ΟΑΕΔ, «τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί έως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι».

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης, όπως και για τη μοριοδότησήτους, µε τους ακόλουθους τρόπους:

-Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

-Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

190 θέσεις, 8μηνης και πλήρους απασχόλησης, στο Δήμο Δράμας

Να υπενθυμίσουμε, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ήταν το χρονικό διάστημα 14 Δεκεμβρίου με 27 Δεκεμβρίου του 2017 και ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούσαν να υποβάλλουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η προκήρυξη αφορούσε πανελλαδικά, 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης, 8μηνης διάρκειας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Ανάμεσα στους 34 δήμους, είναι και ο Δήμος Δράμας για τον οποίο, σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη του προγράμματος, προβλέπονται 190 θέσεις, 8μηνης απασχόλησης, για τις κατηγορίες: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Ποια η κατανομή των θέσεων στο Δήμο Δράμας, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα

Αναλυτικά, οι 190 θέσεις 8μηνης πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται για το Δήμο Δράμας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι οι εξής:

-ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: 2 θέσεις
-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 7 θέσεις
-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 θέση
-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 7 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 45 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 6 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 43 θέσεις
-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: 2 θέσεις
-ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ: 1 θέση
-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 33 θέσεις
-ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 θέση
-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 4 θέσεις
-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 6 θέσεις
-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 9 θέσεις
-ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: 1 θέση
-ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 3 θέσεις

Ρεπορτάζ: Ρία Κυριακίδου

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Geologos
Ζητείται Γεωλόγος για ερευνητικές εργασίες λατομείων μαρμάρων Περιοχής Ν. Δράμας - Καβάλας. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο cv@iktinos.gr
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)