Διάφορα

Καμπανάκι για το δημογραφικό

Στη δυσμενέστερη θέση από πλευράς γήρανσης και εγκατάλειψης είναι ο νομός Δράμας ανάμεσα σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Καμπανάκι χτυπούν τα δημογραφικά στοιχεία για την γήρανση του πληθυσμού στη Δράμα και την εγκατάλειψη της περιοχής.

Σε συνάντηση την οποία προκάλεσε η διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό και έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα συμμετείχε από την πλευρά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς καταθέτοντας εισήγηση με στοιχεία που αν μη τι άλλο θα πρέπει να  προβληματίσουν τον νομό Δράμας και όχι μόνο.

Από αυτά γίνεται γνωστό ότι ενδοπεριφερειακά στο Ν. Δράμας καταγράφονται οι δυσμενέστερες τιμές:  δείκτης γήρανσης 166,6% και δείκτης εξάρτησης 36,1% και στο Ν. Ξάνθης οι ευνοϊκότερες τιμές, δείκτης γήρανσης 81,0% και δείκτης εξάρτησης 22,7%.

Στην συνάντηση πάντως στην οποία μετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς κατατέθηκε από τον ίδιο εισήγηση μέσω της οποίας εφιστα την προσοχή για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και σχετίζεται με το δημογραφικό.

Ο κ. Πέτροβιτς μιλώντας στα «Χρονικά» επεσήμανε ότι «…το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι η πληθυσμιακή αλλοίωση που διαπιστώνεται ειδικά στην περιοχή της Δράμας και στον  Βόρειο Έβρο. Τα προβλήματα αυτά βέβαια αφορούν και την υπόλοιπη Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Στόχος μας ως Περιφέρεια είναι να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό αρνητικό πρόσημο. Θα πρέπει να στοχεύσουμε ως Περιφέρεια στα δυο σημεία που πονούμε ως περιοχή δηλαδή στη Δράμα και στον Βόρειο Έβρο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές.Κυρίαρχος παρανομαστής όμως σε αυτό δεν είναι μόνο  η Περιφέρεια αλλά το ίδιο το κράτος το οποίο για παράδεθγμα θα μπορούσε να μεταφέρει δραστηριότητες απο τα Αστικά κέντρα σε περιοχές όπως η Δράμα και ο Βόρειος Έβρος…»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, με  την εισήγηση του στην Διακομματική Κοινουβουλευτική Επιτροπή τονίζει μεταξύ άλλων ότι:

«Από την αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επίσημων απογραφών του κράτους, αλλά και ερευνών, προκύπτει ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την περίοδο 1961 – 1991 μειώνεται κατά 7,8% (48.115 κατοίκους) και ακολούθως, σύμφωνα και με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της απογραφής του 2011, αυξάνεται σε ποσοστό 6,7% (37.985 κατοίκους) και διαμορφώνεται σε 608.182 κατοίκους που αντιστοιχεί στο 5,6% του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας.

Η αναστροφή της αρνητικής εξέλιξης του πληθυσμού της ΠΑΜΘ μετά το 1991 αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στις πολιτικές συγκράτησης και αύξησης του πληθυσμού που εφαρμόσθηκαν στην ΠΑΜΘ μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ενδοπεριφερειακά, ο Ν. Έβρου και ο Ν. Καβάλας συγκεντρώνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού, το οποίο για το 2011 ανέρχεται σε 24,3% και 22,8% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντικότατη αύξηση (κατά 24,1% ή 21.628 κατοίκους) από το 1961 έως το 2011 του πληθυσμού του Ν. Ξάνθης και η πολύ μεγάλη μείωση (κατά -18,8% ή 22.719 κατοίκους) το ίδιο διάστημα (1961 – 2011) του πληθυσμού του Ν. Δράμας.

Σε επίπεδο Δήμων, οι έδρες των Νομών (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα) και η Ορεστιάδα συγκεντρώνουν, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το 61,2% (372.151 κατοίκους) του πληθυσμού της ΠΑΜΘ ενώ οι Δήμοι Σαμοθράκης και Παρανεστίου συγκεντρώνουν λιγότερο του 1,0% του πληθυσμού της ΠΑΜΘ, 2.859 κατοίκους (0,5%) η Σαμοθράκη και 3.901 κατοίκους (0,6%) το Παρανέστι.

Από την αξιολόγηση της μεταβολής του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) της ΠΑΜΘ την περίοδο 1991 – 2011, προκύπτει έντονη αστικοποίηση με αύξηση του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων των πρωτευουσών των Νομών με μέσο ποσοστό 22,8%, Ξάνθη (45,8%), Αλεξανδρούπολη (44,2%), Κομοτηνή (28,1%) και Δράμα (14,1%), με εξαίρεση τη Δ.Ε. Καβάλας η οποία παρουσίασε μείωση 3,3%.

Επίσης, αύξηση του πληθυσμού την περίοδο 1991 – 2011 κατέγραψαν οι Δημοτικές Ενότητες της παράκτιας και νησιωτικής ζώνης στο Ν. Καβάλας (Ελευθερών, Ορφανού, Θάσου) και από το Ν. Ξάνθης η Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας, η Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας, η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων και Δημοτικές Ενότητες με έντονη παρουσία μουσουλμανικού πληθυσμού (Μύκης, Σελέρου, Αμαξάδων, Αρριανών).

Στον αντίποδα, σημαντική, 30% και άνω, μείωση του πληθυσμού καταγράφεται στην ορεινή περιοχή του Ν. Ξάνθης και του Ν. Ροδόπης (Σατρών, Θερμών, Σταυρούπολης, Κέχρου, Οργάνης) και στο βόρειο τμήμα του Ν. Έβρου (Τριγώνου, Κυπρίνου, Μεταξάδων, Ορφέα).

Ειδικότερα ο Έβρος, τον οποίο και εκπροσωπώ, μέσα σε πενήντα χρόνια έχασε περίπου 10.000 άτομα από τον πληθυσμό του, αφού το 1961 ο πληθυσμός του ήταν 157.800 άτομα και το 2011 ήταν 147.947. Τα νούμερα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη αξία, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι το 1961 η Ελλάδα είχε πληθυσμό 8.388.600 άτομα και το 2011 ο πληθυσμός της χώρας ήταν 10.816.286 άτομα.

Η πυκνότητα του πληθυσμού της ΠΑΜΘ και όλων των Νομών της παραμένει διαχρονικά μικρότερη της πυκνότητας πληθυσμού της Ελλάδας, με το 2011 να διαμορφώνεται σε 43 κατ. / τ. χλμ. έναντι 82 κατ. / τ. χλμ. της Ελλάδας. Ο Ν. Καβάλας εμφανίζει διαχρονικά τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, η οποία το 2011 διαμορφώνεται σε 66 κατ. / τ. χλμ. και ακολουθεί με υψηλό ρυθμό αύξησης από το 1971 έως το 2011, ο Ν. Ξάνθης με 62 κατ. / τ. χλμ. Ο Ν. Δράμας εμφανίζει διαχρονικά τη μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού, η οποία το 2011 διαμορφώνεται σε 28 κατ. / τ. χλμ.

Επισημάνεται ότι σύγκλιση της πυκνότητας πληθυσμού της ΠΑΜΘ στο μέγεθος της πυκνότητας πληθυσμού της Ελλάδας, ισοδυναμεί με 1.160.936 κατοίκους στην ΠΑΜΘ και σύγκλιση στο μέγεθος της πυκνότητας πληθυσμού της ΕΕ-27 (116,6 κατ. / τ. χλμ.), ισοδυναμεί με 1.650.794 κατοίκουςστην ΠΑΜΘ.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη μέχρι σήμερα εξέλιξη του πληθυσμού της ΠΑΜΘ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο στόχος των 720.000 κατοίκων που είχε τεθεί στο Χωροταξικό Σχέδιο της ΠΑΜΘ για το 2015 δεν επετεύχθη και προτείνεται στην επικαιροποίησή του να ληφθεί προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού που δεν θα ξεπερνάει τους 650.000 κατοίκους…

Συμπληρωματικά, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού της ΠΑΜΘ οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση, το οποίο διαμορφώνεται για το 2011 σε 76,3 έτη για τους άνδρες και 81,1 έτη για τις γυναίκες, από 72,8 έτη για τους άνδρες και 78,0 έτη για τις γυναίκες το 1991. Απόρροια των ανωτέρω είναι η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων (64 ετών και άνω) την περίοδο 1991 – 2011 στην ΠΑΜΘ κατά 69,8% και η μείωση του ποσοστού των νέων (έως 14 ετών) κατά 17,4%.

Για την πληρέστερη ανάλυση της δημογραφικής γήρανσης στην ΠΑΜΘ, ήτοι του φαινομένου της αύξησης των ηλικιωμένων ατόμων ταυτόχρονα με τη μείωση των ατόμων νεαρής ηλικίας, υπολογίσθηκαν ο δείκτης γήρανσης και ο δείκτης εξάρτησης για το 2011.

Ο δείκτης γήρανσης στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 133,8% και στην ΠΑΜΘ σε 138,3% ενώ ο δείκτης εξάρτησης σε 29,0% και 31,7% αντίστοιχα.

Ενδοπεριφερειακά στο Ν. Δράμας καταγράφονται οι δυσμενέστερες τιμές, δείκτης γήρανσης 166,6% και δείκτης εξάρτησης 36,1% και στο Ν. Ξάνθης οι ευνοϊκότερες τιμές, δείκτης γήρανσης 81,0% και δείκτης εξάρτησης 22,7%.

Χρειαζόμαστε,( όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου), άμεσα πρωτοβουλίες για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες δουλειές, αλλά και τις προϋποθέσεις για βελτίωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης για όλους μας, πολιτικά κόμματα και θεσμικούς εταίρους, να προβληματιστούμε για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αύξηση του ρυθμού των γεννήσεων. Πρέπει να γίνει εθνικός στόχος μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών πρωτοβουλιών ο πληθυσμός της ΠΑΜΘ αλλά και της χώρας, να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2030 ώστε να αναστραφεί υπέρ των νέων η κατανομή του πληθυσμού.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Ψωμάς

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)