Διάφορα

Φυλακές Νικηφόρου:Επιτέλους με Προεδρικό Διάταγμα και ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πολυαναμενόμενο, και πολυπόθητο για την τοπική κοινωνία, Προεδρικό Διάταγμα για την «Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας», μετά από τη σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Ολγας Γεροβασίλη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη.

Με τη σημαντική αυτή εξέλιξη, φαίνεται να «δένουν μεταξύ τους» ολοένα και περισσότερο «τα κομμάτια του παζλ» για τη λειτουργία των φυλακών Νικηφόρου, καθώς αποφασίστηκε -και τυπικά πλέον- η ίδρυση Γενικού Καταστήματος Κράτησης Β΄ τύπου, υπό την ονομασία «Κατάστημα Κράτησης Δράμας».

Οι φυλακές Νικηφόρου, είναι ένα έργο που ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια, καθώς η πολιτική απόφαση περί ιδρύσεως φυλακής και η χωροθέτησή της στο Νικηφόρο Δράμας, ελήφθη το 2001 ενώ το έργο κατασκευής εγκαινιάστηκε το 2002. Εδώ και χρόνια έχει κατασκευαστεί το κτήριο, χωρίς όμως να μπορεί να … λειτουργήσει, αφού ούτε η επίσημη απόφαση ίδρυσης δεν υπήρχε για τη λειτουργία του, ούτε έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο για τις σχετικές προσλήψεις. Η δυναμικότητα των φυλακών να σημειωθεί πως είναι για 400 κρατούμενους.

Βήμα… «λειτουργικής» και καθοριστικής σημασίας

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος, κρίνεται ως «βήμα» καθοριστικής σημασίας, καθώς τα Καταστήματα Κράτησης, ως διοικητικές δομές του κράτους και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδρύονται αποκλειστικά και μόνο με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το Σωφρονιστικού Κώδικα. Η διαδικασία για την έκδοσή του ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2016 και πριν λίγους μήνες ολοκληρώθηκε η έγκριση του Σχεδίου του Π.Δ. από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Π.Δ. με τον τίτλο ««Ίδρυση καταστήματος κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας» υπογράφτηκε εκ νέου, στην τελική του μορφή, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σ. Κοντονή, στις 30/10/2017. Στη συνέχεια, υπογράφηκε στις 12/12/ 2017 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 198/Α/21-12-2017 στις 21/12/2017.

Σχετικά με το θέμα της στελέχωσης, αναμένεται να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αφού έπρεπε να προηγηθεί η ίδρυση του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος. Μάλιστα, ήδη βρίσκεται στο ΑΣΕΠ το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόσληψη περίπου 630 υπαλλήλων , συνολικά, για τις φυλακές της χώρας, καθώς έχει εγκριθεί η σχετική πρόσληψη από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Διευκρινήσεις για τις δαπάνες μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης

Ανάμεσα στις «διευκρινήσεις» που δίνονται, μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα, είναι και αυτό που αφορά τις δαπάνες για τη λειτουργία των φυλακών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι «προκαλείται για το 2018 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνολικού ύψους 1.022.800 ευρώ περίπου και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Ειδικότερα, ποσό ύψους 22.800 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης, θα καλυφθεί για το έτος 2018 από τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διαμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2018».

Προεδρικό Διάταγμα για την «Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας»

Στο Προεδρικό Διάταγμα 153/2017, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 198/Α/21-12-2017 στις 21 Δεκεμβρίου 2017, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ ΑΡΙΘΜ. 153/2017

ΦΕΚ 198/Α/21-12-2017

Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 18, 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2776/1999 (Α΄ 291), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2) Την υπ’ αριθ. 28704/4362/26-11-2001 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (Β΄ 1575).

3) Την από 14-6-2004 κοινή υπουργική απόφαση (Δ΄ 545) με θέμα «Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αν. Μακεδονίας και Θράκης», στο αγρόκτημα Νικηφόρου, του Δήμου Νικηφόρου, Νομού Δράμας».

4) Το άρθρο 8 παρ. 10 Α.1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242) με το οποίο εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

5) Την υπ’ αριθ. 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

6) Την από 6-9-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7) Το υπ’ αριθ. 2/13758/11-5-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται, για το 2018 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνολικού ύψους 1.022.800 ευρώ περίπου και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Ειδικότερα, ποσό ύψους 22.800 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης, θα καλυφθεί για το έτος 2018 από τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διαμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2018.

9) Την υπ’ αριθ. 209/2017 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ίδρυση Γενικού Καταστήματος Κράτησης

Ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ Τύπου υπό την ονομασία «Κατάστημα Κράτησης Δράμας», σε αγρόκτημα εκτός σχεδίου στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τοπική κοινότητα Νικηφόρου (άρθρο 8 παρ. 10 Α.1 του ν. 4205/2013, Α΄ 242).

Άρθρο 2

Διάρθρωση και αρμοδιότητες

1. Το ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται από τα κατωτέρω Τμήματα:

α) Τμήμα Διοίκησης

β) Τμήμα Οικονομικού

γ) Τμήμα Φύλαξης

δ) Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης

ε) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

2. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργανικών μονάδων καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρμοδιότητες της υπό στοιχ. δ οργανικής μονάδας καθορίζονται ειδικότερα και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 215/2006 (Α΄ 217).

Άρθρο 3

Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων

Στις συνιστώμενες με το προηγούμενο άρθρο οργανικές μονάδες προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει κάθε φορά και στο π.δ. 215/2006 (Α΄ 217).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

Ρεπορτάζ: Ρία Κυριακίδου

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)