OIKONOMIA

Από σήμερα αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης

Περίπου στα 29 εκ. ευρώ οι πιστώσεις για επιλέξιμες επενδύσεις γεωργοκτηνοτρόφων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα, ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, και μέχρι τις 2 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα Σχέδια Βελτίωσης, στο πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων και των πιστώσεων, για δικαιούχους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι 28.824.929 Ευρώ.

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως αναφέρει η «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Σχέδια Βελτίωσης», το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 28.824.929 Ευρώ, από τα οποία για τη «Δράση 4.1.1» προβλέπονται 26.923.761 ευρώ και για τη «Δράση 4.1.3», προβλέπονται 1.901.168 ευρώ.

«Σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, έμφαση στους νέους γεωργούς, προτεραιότητα στην κτηνοτροφία»

Την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, από το βήμα της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, της 4ης κατά σειρά, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Αγριά Βόλου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Β.  Αποστόλου, «με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα στους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή. Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και συνεπώς σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Βασική κατεύθυνσή μας, είναι η βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού τομέα και βεβαίως να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών. Κάθε ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα, να πιάνει τόπο».

Ποιες επενδύσεις μπορούν να ενισχυθούν

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Ακόμη, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης».

Αιτήσεις: Πρώτα ηλεκτρονικά, μετά ο φάκελος στις ΔΑΟΚ

Η περίοδος υποβολής επενδύσεων είναι από 21/12/2017 έως και 2/4/2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη -με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης- στους νέους γεωργούς, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στα συνεργατικά σχήματα.

Ποιοι μπορεί να είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα στα δύο υπομέτρα, δηλαδή τα Σχέδια Βελτίωσης, περιλαμβάνοντα οι Δράσεις: 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν συλλογικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, που είναι ενεργοί αγρότες. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. Παράλληλα, τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Για τα ατομικά Σχέδια Βελτίωσης ο προϋπολογισμός μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα μπορεί να ανέλθει μέχρι και  στο 1 εκατ. ευρώ.

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜΘ

Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε δελτίο τύπου με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (γνωστά στο κοινό ως ‘Σχέδια Βελτίωσης’)», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης που αφορά τις παρακάτω δράσεις του ΠΑΑ2014-2020:

Α) 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Β) 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 28.824.929 ευρώ, εκ των οποίων:

– για τη Δράση 4.1.1. 26.923.761 ευρώ και

για τη Δράση 4.1.3.  1.901.168 ευρώ

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου ή συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 .

Το ποσοστό στήριξης για την Περιφέρεια ΑΜΘ κυμαίνεται από 50% έως 85% του συνολικού ύψους επιλέξιμων επενδύσεων (χωρίς το ΦΠΑ) κι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων.

Η στήριξη σε όσους θα κριθούν δικαιούχοι, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες.

Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες  που αφορούν κυρίως: α) περιοχές εφαρμογής, β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων, ε) επιλεξιμότητα δαπανών, στ) δεσμεύσεις δικαιούχων, ζ) οικονομική ενίσχυση μέγιστο ύψος προϋπολογισμού και ποσοστά στήριξης κατά κατηγορία δικαιούχου θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της με  αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης ( ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν)  και την Υπουργική Απόφαση  με αριθμό 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β’ 2017), όπου περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των εν δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται».

Ρεπορτάζ:Ρία Κυριακίδου

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)