Διάφορα

190 θέσεις για ανέργους δραμινούς

Μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Β΄ κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 

«Τρέχει» η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 7.180 προσλήψεις, 8μηνης πλήρους απασχόλησης, σε 34 δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας. Ανάμεσα τους και ο Δήμος Δράμας

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης – σε όλη τη χώρα- και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Ανάμεσα στους 34 δήμους, είναι και ο Δήμος Δράμας για τον οποίο, σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη του προγράμματος, προβλέπονται 190 θέσεις, 8μηνης απασχόλησης, για τις κατηγορίες: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Ποιες είναι οι 190 θέσεις για το Δήμο Δράμας

 Αναλυτικά, οι 190 θέσεις 8μηνης πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται για το Δήμο Δράμας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι οι εξής:

-ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: 2 θέσεις
-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 7 θέσεις
-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 θέση
-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 7 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 45 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 6 θέσεις
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 43 θέσεις
-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: 2 θέσεις
-ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ: 1 θέση
-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 33 θέσεις
-ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 θέση
-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1 θέση
-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2 θέσεις
-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 4 θέσεις
-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 6 θέσεις
-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 9 θέσεις
-ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: 1 θέση
-ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 1 θέση
-ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 3 θέσεις

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους της χώρας

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η δράση στοχεύει, αφενός, στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και, αφετέρου, στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Μόνο ηλεκτρονική η υποβολή των αιτήσεων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 16/2017 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Με 9 αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  5. Ηλικία.
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
  9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Να σημειωθεί ότι οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Γενικότερα, το σύστημα επιλογής των υποψηφίων βασίζεται «στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ», όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ. Επίσης, το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Πώς μοριοδοτούνται τα κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, μοριοδοτούνται ως εξής:

-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60): 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

-ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60): 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

-ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ: 15 μόρια

-ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

*Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ ή Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ: 30 Μόρια

*Ατομικό 3.501,00 – 5.000,00 ευρώ ή Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00 ευρώ: 25 μόρια

* Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ ή Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ: 20 μόρια

*Ατομικό 8.001,00- 12.000,00 ευρώ ή Οικογενειακό 16.001,00 – 26.000,00 ευρώ: 10 μόρια

*Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω ή Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω: 0 μόρια

-ΗΛΙΚΙΑ

*18-29ετών: 15 μόρια

*30-44 ετών: 30 μόρια

*45 ετών και άνω: 45 μόρια

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (για κάθε ανήλικο τέκνο): 10 μόρια

– ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων): 10 μόρια

– ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: 15 μόρια

-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 20 μόρια

Με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) θα υλοποιηθεί η δράση της κατάρτισης των ωφελουμένων

Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη δράση της κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες  ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Μέχρι 495,25 ευρώ το μήνα για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και μέχρι 431,75 ευρώ το μήνα για όσους είναι κάτω των 25 ετών

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες και συγκεκριμένα 495,25 ευρώ όσοι είναι άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ όσοι είναι κάτω των 25 ετών.

Διαδικασία καταβολής των πληρωμών σε ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς

Πιο αναλυτικά, ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων, που τοποθετούνται από τον Επιβλέποντα Φορέα στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα-ωφελούμενου).

Εκτός από τα ποσά, που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στους ωφελούμενους (επίδομα αδείας, κ.ά.) και γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στη με αριθμ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β/22-02-2016) ΚΥΑ ως ισχύει και στη με αριθμ. 6.15107/5.12840 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/Β/12-12-2016).

Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/επιβλέποντα φορέα και απασχολείται προσηκόντως. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος, που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη της μικτής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) (κωδικός πακέτου κάλυψης 101).

Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες (όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.

Οι ωφελούμενοι που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ & Ε.Τ.Ε.Α.), με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην Ε.Τ.Α.Α.), για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΦΚΑ (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν.), των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην Ε.Τ.Α.Α.). Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων δηλαδή των ωφελούμενων, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην Ε.Τ.Α.Α.) αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.

Οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων διατηρούν την τυχόν ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την τυχόν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων.

Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ωφελούμενους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στις ανωτέρω σχετικές ΚΥΑ.

Ρεπορτάζ:Ρία Κυριακίδου

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)