Διάφορα

Υπό κατάληψη το ΤΕΙ Οινολογίας

Οι φοιτητές ζητούν γραπτές απαντήσεις από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ ΑΜΘ και ανάκληση της απόφασης απομάκρυνσης του κ. Σπύρου Μάμαλη. Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή.

Υπό κατάληψη είναι από χθες το τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας, με απόφασης της γενικής συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση που είχε προχθές Τρίτη αντιπροσωπεία σπουδαστών με τον πρύτανη του ΤΕΙ Καβάλας κ. Μητρόπουλο.

Το θέμα της αντικατάστασης του προϊσταμένου του τμήματος Οινολογίας κ. Σπύρου Μάμαλη, έφτασε χθες και στη Βουλή καθώς ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο τμήμα και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το μέλλον του.

Οι φοιτητές του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, επισημαίνουν ελλιπή στοιχεία, παραπληροφόρηση και αδιαφανείς διαδικασίες ως προς την διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του τμήματος Οινολογίας και συγκεκριμένα τονίζουν ότι παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από τον κ. Μητρόπουλο, ο κ. Μάμαλης είχε τα τυπικά προσόντα για να είναι εκ νέου υποψήφιος βάσει του ν. 4485/2017. Οι φοιτητές ζητούν ακόμα να πληροφορηθούν μέσα από ποιες διαδικασίες ορίστηκε εκπρόσωπο τους στη διαδικασία εκλογές, ενώ επισημαίνουν επίσης ότι κατά τη συνεδρίαση της Πρυτανεία του ΤΕΙ ΑΜΘ στις 24 Νοεμβρίου, δεν υπήρχε θέμα ανάδειξη προέδρου στο τμήμα Οινολογίας, παρά τα όσα αναφέρει ο ν. 4485 για τις σχετικές διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα τηρήθηκαν στην εκλογή προέδρων σε όλα τα άλλα τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ!

Παράλληλα, ζητούν γραπτώς τα ονόματα των φοιτητών που τους εκπροσωπούν στη Σύγκλητο και από ποια διαδικασία αυτά έχουν προκύψει και γνωμοδότηση νομικού συμβούλου για την νομιμότητα της συμμετοχής του συγκεκριμένου φοιτητή στη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Επιπρόσθετα ζητούν γραπτή απάντηση για τους λόγους απομάκρυνσης του κ. Μάμαλη και ανάκληση της απόφασης απομάκρυνσης του.

Οι φοιτητές του τμήματος Οινολογίας Δράμας ζητούν τέλος γραπτή αιτιολογημένη απάντηση για το θέμα της μη κατανομής θέσεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Οινολογίας, έγγραφη απόφαση της  Συγκλήτου σχετικά με τις δράσεις και προθέσεις του Ιδρύματος για την αναβάθμιση του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και την απόκτηση εργαστηριακού εξοπλισμού και τέλος γραπτή δέσμευση των πρυτανικών αρχών σχετικά με την τύχη του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ενόψει και της αναδιοργάνωσης των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόφαση Έκτακτης ΓΣ  Τμήματος Οινολογίας & Τεχν. Ποτών ΤΕΙ ΑΜΘ

Οι Φοιτητές του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ αναφέρουν τα εξής στην απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τους, η οποία έχει ημερομηνία, 29 Νοεμβρίου 2017:

«Μετά από την συνάντηση που είχαμε την Τρίτη 28 Νοέμβριου 2017 στο ΤΕΙ ΑΜΘ με τον πρύτανη κ. Μητρόπουλο, με θέμα την διαδικασία εκλογής του προέδρου του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και για τους λόγους αλλαγής της διοίκησης του τμήματος μας, εντοπιστήκαν ελλιπή στοιχεία, παραπληροφόρηση και αδιαφανείς διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα οι πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις μας ενημέρωσαν ότι η αλλαγή του προέδρου έγινε λόγω της εφαρμογής του Ν. 4485/2017 καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μητρόπουλου, ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Μάμαλης δεν κατείχε τα προσόντα για τον εκ νέου ορισμό του ως πρόεδρο του Τμήματος. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 23 και 24 του συγκεκριμένου νόμου δεν ισχύουν οι αιτιάσεις της πρυτανικής αρχής καθώς σαφέστατα προβλέπουν ότι με απόφαση της συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, αλλιώς της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος, και, ελλείψει τούτων, μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων άλλου Τμήματος του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα κατά την συνεδρίαση της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου, όπου δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη το θέμα της προεδρίας του τμήματος Οινολογίας ΤΕΙ ΑΜΘ, αγνοώντας πλήρως τις διαδικασίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 του 4485/17, για προκήρυξη εκλογών και υποψηφιοτήτων –  ενώ σε άλλες περιπτώσεις άλλων τμημάτων τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή –  παραβρέθηκε εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος είχε δικαίωμα ψήφου, όπως προβλέπει η διαδικασία, αλλά ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος δεν έχει προκύψει από καμία επίσημη  εκλογική διαδικασία, η οποία να έχει ανακοινωθεί σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ και δεν έχει πρωτοκολληθεί. Ο ίδιος  ο κ. Μητρόπουλος, στην ανακοίνωση με αρ. πρωτοκόλλου 2524 με θέμα : Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ ΑΜΘ , μας καλεί να εκλέξουμε τους εκπρόσωπους μας , και τέσσερις μέρες μετά την ανακοίνωση αυτή,  υπάρχει εκπρόσωπος στη Σύγκλητο.

Κύριε Πρύτανη,

Επειδή:

1ον) Η αποστολή των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες

2ον) Η αδικαιολόγητη αλλαγή του προέδρου του τμήματος φέρνει για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα Οινολογίας και δείχνει για ακόμα μια φορά την αδιαφορία της διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με τις ανάγκες του τμήματος για εργαστηριακό εξοπλισμό και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό

3ον) Οι μέχρι στιγμής ενέργειες του κ. Μάμαλη ως προέδρου του τμήματος Οινολογίας έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα σπουδών και υποδομών όπως καταγράφεται και στην αξιολόγηση του τμήματος και καθιστούν την απόφαση της απομάκρυνσής του αναξιοκρατική

Αιτούμαστε τα παρακάτω:

  • Γραπτή ανακοίνωση που να αναφέρει ποιοι φοιτητές εκπροσωπούν τα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ ΑΜΘ και από ποια διαδικασία έχουν προκύψει.
  • Γραπτή ανακοίνωση για την απόφαση της Συγκλήτου, ποιος είναι ο εκπρόσωπος των φοιτητών στις αποφάσεις που πάρθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2017.
  • Γραπτή γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου περί της ορθότητας της συμμετοχής του συγκεκριμένου φοιτητή στη Σύγκλητο του ιδρύματος.
  • Έγγραφες απαντήσεις σχετικά με την προηγούμενη επιστολή μας σχετικά με του λόγους απομάκρυνσης του κ. Μάμαλη.
  • Αναίρεση της απόφασης για την απομάκρυνση του κ. Μάμαλη από την θέση του προέδρου του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και έναρξη γόνιμου διαλόγου για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης
  • Γραπτή αιτιολογημένη απάντηση για το θέμα της μη κατανομής θέσεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
  • Έγγραφη απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τις δράσεις και προθέσεις του Ιδρύματος για την αναβάθμιση του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και την απόκτηση εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Την γραπτή δέσμευση των πρυτανικών αρχών σχετικά με την τύχη του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ενόψει και της αναδιοργάνωσης των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Με κοινή απόφαση, η σχόλη θα τελεί υπό κατάληψη, μέχρι να ικανοποιηθούν από την Σύγκλητο οι παραπάνω ανακοινώσεις, κοινοποιημένες  στους ανάλογους φορείς.»

Ερώτηση Κυριαζιδη προς τον Υπ. Παιδεία για το Τμήμα Οινολογίας

Χθες, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, η με αρ.πρωτ.: 1641ερώτηση προς τον Υπουργό  Παιδείας,

Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ. Ο κ. Κυριαζίδης αφού εκθέτει στον κ, Γαβρόγλου, τα τελευταία γεγονότα στο τμήμα Οινολογίας ρωτά ποια είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας για τις καταγγελίες των σπουδαστών αλλά και αν υπάρχουν σχέδια κατάργησης μεταφοράς ή συγχώνευση του συγκεκριμένου τμήματος με έδρα τη Δράμα. Αναλυτικά:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με ιδιαίτερη θλίψη και συνάμα αγωνία παρακολουθώ τα συμβαίνοντα στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου, ως μου καταγγέλθηκε, με πραγματικά άστοχες, αιφνίδιες και ελεγχόμενης νομιμότητας ενέργειες της Διοίκησης του ΤΕΙ κυριολεκτικά καθαιρέθηκε ο νυν Πρόεδρος του Τμήματος, ένας πανεπιστημιακός λειτουργός του οποίου η προσφορά στο ίδρυμα είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Μέσα από πρωτοφανείς διαδικασίες «εξπρές», χωρίς νόμιμη σύνθεση (παράσταση εκπροσώπου φοιτητών, η ανάδειξη του οποίου δεν είχε ολοκληρωθεί), χωρίς την αποστολή ημερήσιας διάταξης, η οποία είναι άγνωστο εάν συνετάγη, χωρίς την διανομή σχετικής εισήγησης και κυρίως χωρίς διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων εντός και εκτός ΤΕΙ, η νέα Πρυτανεία αποφάσισε να απομακρύνει έναν πρωτοπόρο Πρόεδρο από ένα Τμήμα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομά του. Και πράγματι, όλοι συνομολογούν ότι μέσα από την συστηματική και ακατάπαυστη εργασία και προσφορά του, κατάφερε, χωρίς μάλιστα συνδρομή από την κεντρική διοίκηση, να αναδείξει πολλαπλώς το Τμήμα Οινολογίας, καθιερώνοντάς το στον πανεπιστημιακό χώρο, προσελκύοντας άξιους ακαδημαϊκούς δασκάλους και κυρίως συνδέοντας το με την παραγωγή και την κοινωνία. Δυστυχώς, αυτόν τον πανεπιστημιακό στοχοποίησε εντελώς άδικα η νέα Πρυτανεία, απομακρύνοντάς τον από την διοίκηση σε ένα κρίσιμο για την πορεία του Τμήματος χρόνο. Προφανώς, οι δημόσιες τοποθετήσεις και θέσεις του εν λόγω αναφορικά με το μέλλον του Τμήματος και κυρίως η κάθετη αντίδρασή του σε τυχόν συγχώνευση/μεταφορά του σε άλλες πανεπιστημιακές μονάδες δεν ήταν αρεστές. Ως διαφαίνεται, οι φωνές αντίστασης και διαμαρτυρίας σε ένα σχέδιο απογύμνωσης του Τμήματος και εν τέλει απαξίωσης και κατάργησής του έπρεπε να καταπνιγούν. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που το υποστελεχωμένο και παραγκωνισμένο από την Διοίκηση του ΤΕΙ Τμήμα Οινολογίας (σχετικές και οι αναπάντητες ερωτήσεις προς εσάς με αρ.πρωτ. 6686/27-6-2017 και 180/5-10-2017) σημειώνει εκπληκτική ανοδική πορεία και μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, προσφέροντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, συνδέοντας την επιστήμη με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσα από συμπράξεις και συνεργασίες αξιοζήλευτες.

Εν όψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εντονότατες διαμαρτυρίες των φοιτητών, οι οποίοι έχουν προβεί σε δημόσιες καταγγελίες κατά της νέας Διοίκησης του ΤΕΙ, ως οι συνημμένες, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Τελούν τα ανωτέρω σε γνώση του Υπουργείου και ποια η επίσημη θέση του επ’ αυτών; Θα παρέμβει το Υπουργείο, στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας, και πώς ούτως ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ηρεμία στην πανεπιστημιακή κοινότητα;

2.Υφίστανται σχέδια κατάργησης, μεταφοράς ή συγχώνευσης του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών με άλλες πανεπιστημιακές μονάδες, εντός ή εκτός ΤΕΙ ΑΜΘ; Με δεδομένη την ανοδική πορεία του εν λόγω Τμήματος, την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και παραγωγή, τα επιτεύγματα και την εν γένει υψηλή αξιολόγηση του Τμήματος, το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον που αυτό παρουσιάζει και την απαίτηση της Δραμινής κοινωνίας να παραμείνει αυτό στην Δράμα, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σας;»

Ρεπορτάζ: Άγγελος Θ. Νουσδίλης

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)